ТРЗ

ТРЗ

ТРЗ

ТРЗ и ОСИГУРОВКИ

В основата на всяка една фирма е нейният персонал.
Независимо дали е малоброен или многоброен, той е лицето на Вашата фирма за света.
Именно затова максимизирането на процесите свързани с обработка на заплати и осигуровки е от изключителна важност и значение.
Законосъобразното управление на всяка фирма изисква и задължава информацията за труд и личен състав да се актуализира постоянно , в зависимост от промените в данъчното и трудово законодателство.
Екипът по труд и работна заплата , накратко ТРЗ ще бъде на Ваше разположение, във всеки един момент.

ТРЗ екипът на Счетоводна Къща ИРМАТИ е съставен от квалифицирани ТРЗ специалисти, за да можем да отговорим на Вашите въпроси и изисквания в сферата на професионални и квалифицирани счетоводни услуги в областта на труд и работна заплата.

Част от ТРЗ услугите, които можем да предложим:

  • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП – 2 и Удостоверение за доход;
  • Изготвяне на ведомост за работна заплата
  • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6
  • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда
  • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмат
  • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране
  • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки
  • Регистрация на самоосигуряващи се лица
  • Регистриране на назначените и прекратени трудови договори по Интернет

Счетоводната къща обслужва дружества от цялата страна.
За ваше удобство сме създали клауд базирана платформа, чрез която можете да изпращате и получавате Вашите счетоводни документи.

За повече информация и консултации, свържете се с наш представител.