Регистрация на Фирма

Регистрация на Фирма

Регистрация на Фирма

Счетоводна къща „Ирмати“ ЕООД предлага своите услуги още от самото начало на Вашата идея.
Регистрация на фирма, пререгистрация или промяна в обстоятелствата на дружеството Ви е услуга, която предлагаме на територията на цялата страна.

счетоводна къща ИРМАТИНеобходима информация за регистрация на фирма.

  • Желано от Вас наименование на дружеството.
  • Сфера , в която ще извършва дейност.
  • Ще има ли Вашето дружество съдружници
  • Адрес за регистрация, телефон и имейл за кореспондеция.

В България съществуват няколко вида юридически лица:

  • ЕТ – едноличен търговец.
  • ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност.
  • ООД – дружество с ограничена отговорност с повече от един съдружник.
  • ЕАД – еднолично акционерно дружество.
  • АД – акционерно дружество 
  • АДСИЦ – акционерно дружесество със специална инвеститационна цел.

В случай, че не сте избрали определена правна форма и желаете допълнителни пояснение относно кой вид юридическо лице да изберете за Вашата дейност, счетоводна къща „ИРМАТИ“ ще отговори на Вашите въпроси.

За повече информация, цена за регистрация на фирма и други консултации, свържете се с нас.

Счетоводна къщаСчетоводна къща „ИРМАТИ“ предлага и регистрация на съществуващи фирми по ДДС. и текущо счетоводно обслужване.
Нашият екип приема дружества за абонаментно обслужване, свързано с ежемесесечното подаване на декларация по ДДС, ТРЗ (осигуровки) и други.
В случай, че сте наш клиент и желаете да регистрирате нова фирма, Вие ще получите отстъпка.