ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

  • Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирмата;
  • Подаване на Годишния финансов отчет на фирмата в Търговския регистър;
  • Изготвяне на Годишна данъчна декларация на юридически и физически лица;
  • Подаване на Годишните статистически форми за Националния статистически институт.