Допълнителни услуги

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Взимане на документи от офиса на клиента;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със спецификата на фирмената дейност;
 • Попълване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Изготвяне и подaване на документи към различни институции;
 • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити;
 • Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит;
 • Подаване на БНБ отчети и декларации.

КОНСУЛТАЦИИ :

 • данъчни консултации
 • осигурителни консултации
 • счетоводни консултации
 • ТРЗ консултации
 • финансови консултации

Стремим се да предлагаме пълно счетоводно обслужване и услуги.
В случай, че желаете друг вид счетоводна услуга, която не откривате на нашият уеб сайт, може да се свържете с нас на посочените телефони или мейл адрес.