Регистрация на фирма

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Нашето съдействие започва от самото начало, от регистрация на фирма.
Когато лице или лица решат да развиват собствен бизнес е необходимо преди това, да регистрират фирма – юридическо лице, от което име ще се извършва дейността.
Лицето предварително избира, според своите желание и виждания – вида дейност, която иска да развива , както и целите които желае да постигне.
Това новоизградено юридическо лице, ще има своя дейност, своя собственост и персонал.

Регистрация на фирма се извършва въз основа на Заявление по образец А1 или А4 , в зависимост от типа на дружеството, което ще се регистрира.
АКАУНТ-БГ.НЕТ  може да извърши всички действия, свързани с българското законодателство, с цел регистрация на Вашата фирма.
В случай, че желаете да използвате нашите услуги , ще ни бъде необходима следната информация:

  • Името на съответната фирма, седалището и адреса на управлени;
  • Данни на съдружниците;
  • Данните на управителя или управителите на фирмата;
  • Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците;
  • Размер на капитала – не по-малко от 2 лв.

Всичко останало, ще свършим ние.