Счетоводство на строителни фирми

Счетоводство на строителни фирми

Счетоводство на строителни фирми

Счетоводни услуги за строителния бранш

Строителният бизнес не е от най-лесните по ред причини. Най-често това е свързано с факта, че тази сфера не се опира само на стискане на ръцете пред обекта, докарването на материали и стартирането на различни строителни, ремонтни или освежителни дейности.

Това е сложен процес от създаване на строителен план, внасяне на чертежи, одобряването им от архитект, валидирането им от общината, стартирането на дейността и най-накрая – завършването на обекта и неговото описване.

Всяка една от тези стъпки (имайте предвид, че това са най-основните) е свързана с приходи и разходи.

Именно заради това много по-добре е за всяка една строителна фирма да разполага с достатъчно надежден счетоводител, който да осчетоводява всеки приход и разход. Накрая е доста по-лесно да се проследяват всички финансови движения.

В настоящия текст ще разберете както за вариантите, така и за плюсовете от това една строителна фирма да бъде адекватно осчетоводена.

Естествено, за целта са ви необходими лоялни и кадърни хора, които да ви предложат качествени счетоводни услуги от реномирана кантора, каквато е ИРМАТИ ЕООД

Каква е същността на счетоводството в строителния бранш

Съгласно стриктните законови разпоредби, вилнеещи в строителния бранш, преди всяка дейност, свързана с изграждане или събаряне на даден обект, трябва да се подпише договор между собственика на обекта (възложител) и строителната фирма (изпълнител).

Там трябва да е посочена твърда цена, като по този начин се тя може да бъде осчетоводена по-лесно.

Осчетоводяването на строителната фирма ще доведе до доста по-голяма прозрачност относно приходите и разходите.

Те, от своя страна, биха могли да бъдат доста по-лесно следени от ръководството на строителната фирма.

Ако фирмата претърпява редовно някакви проблеми с това, че постоянно губи средства, тя може да избегне това като осчетоводи своите приходи и разходи.

Това е като вид вътрешен одит във финансов аспект и той е изключително полезен що се отнася особено до разходите.

Колко струва осчетоводяването на строителна фирма

Няма точно упомената цена, отнасяща се до услугата за осчетоводяване на строителна фирма. Това е така поради фактора лични желания на клиента, които няма как да се предскажат точно.

За да ви бъде създадена супер индивидуална оферта, най-добре е да си уговорите консултация със служител на счетоводна къща ИРМАТИ, който да обърне достатъчно внимание на вашия случай и да даде конкретна сума, която да отговаря на вашите искания.

Контакти
ИРМАТИ ЕООД

Етикети:,